Tham gia đội ngũ chuyên gia giảng dạy tại
trung tâm Tiếng Anh chúng tôi
Môi trường làm việc tại ETU

Chúng tôi đang tìm kiếm những đồng nghiệp tài năng để gia nhập đội ngũ của chúng tôi, hãy cùng chúng tôi xây dựng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội để phát triển và thể hiện tài năng của bạn trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội để phát triển và thể hiện tài năng của bạn trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội để phát triển và thể hiện tài năng của bạn trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội để phát triển và thể hiện tài năng của bạn trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

Vị trí chúng tôi đang tìm kiếm

Chúng tôi đang tìm kiếm những đồng nhiệp tài năng để gia nhập đội ngũ của chúng tôi, hãy cùng chúng tôi xây dựng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh.

Vẫn đang tuyển

Lương

$1,100 - $2,000/tháng

Nơi làm việc

Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Nai

Vẫn đang tuyển

Lương

$16 - $20/giờ

Nơi làm việc

Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Nai

Vẫn đang tuyển

Lương

Thỏa thuận

Nơi làm việc

TP. Hồ Chí Minh

  Đăng ký ứng tuyển

  Thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân
  Đăng ký ứng tuyển

  Thông tin cá nhân

  Hồ sơ ứng tuyển


  Nhấp để tải lên CV của bạn


  Nhấp để tải lên bằng cấp, chứng chỉ liên quan và thị thực, trang chính hộ chiếu có thông tin và ảnh (hộ chiếu cần phải còn hiệu lực trên 3 tháng)