Tiếng Anh cho trẻ em là vấn đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Trong khi một số người tận dụng triệt để thời gian rảnh để trau dồi thêm ngoại ngữ này cho con em họ. Một số khác lại cho rằng độ…