Bạn mới bắt đầu tìm hiểu ngoại ngữ và lo sợ không bắt kịp đồng nghiệp xung quanh. Đừng lo lắng, trước tiên hãy nắm vững những bài học tiếng anh giao tiếp cơ bản sau đây. Đảm bảo dù đi đâu, bạn cũng cảm…