Anh văn giao tiếp cấp tốc – Tiếng Anh thương mại cho các chuyên gia làm việc Nhiều người thông minh và sáng chói đang mất đi nhiều cơ hội vì họ thiếu kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Khóa học anh văn giao tiếp…