Học tiếng Anh giao tiếp là một quá trình dài và cần sự cố gắng. Nhưng có những người học 7 – 10 năm mà khả năng tiếng Anh vận dậm chân tại chỗ. Lý do không phải là họ không cố gắng, mà đó…