Học tiếng anh trong bao lâu thì giao tiếp được lưu loát được với người nước ngoài? Mỗi khóa học Tiếng Anh giao tiếp tại HCM thường diễn ra trong khoảng 2-8 tháng. Hãy tìm chọn địa chỉ uy tín và nên cân nhắc trước…