Học Tiếng Anh cho trẻ mầm non không hề dễ. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng bé nói tiếng mẹ đẻ còn chưa “sõi”, việc học ngoại ngữ mới là chưa cần thiết. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm vàng bạn nên đầu tư cho…