Tại TpHCM có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc. Bạn muốn giao lưu học hỏi tìm hiểu về nền văn hóa hay phục vụ cho chính công việc. Bạn muốn nâng cao khả năng giao tiếp vậy tại sao bạn không…