Sống trong môi trường sôi động nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, vốn tiếng Anh là điều cần thiết của tất cả người hi học tập và làm việc ở nơi đây. Nhưng câu hỏi “tìm khóa học tiếng anh giao tiếp…