Trong xu thế hội nhập ngày này chúng ta có nhiều cơ hội để làm ăn và phát triển hay đi du lịch ra nước ngoài. Là một ngôn ngữ chuẩn trong giao tiếp quốc tế nên tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng…