Muốn 2018 đột phá, tăng lương liên tục, học Tiếng Anh giao tiếp ở đây ngay! Tỷ phú Jackma nói rằng “Trước 25 tuổi bạn hãy cứ sai!” . Nhưng đừng vì thế mà ỷ lại, để số phận mình cho cuộc đời đẩy đưa!Những…