Để cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (anh van giao tiep) phục vụ cho công việc và nhu cầu bản thân cũng như tìm kiếm cơ hội trong xu thế hội nhập hiện nay. Tuy nhiên việc tự học tiếng Anh cũng…