Thống kê mới nhất cho thấy chỉ riêng năm 2017 có tới 30.000 cử nhân thất nghiệp. Bạn đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc “chạy đua” sắp tới?Đừng nghĩ rằng mình đã có việc làm thì sẽ “yên vị”. Bạn có thể bị…