Bạn đang làm việc trong một công ty nước ngoài nhưng lại không đủ vốn tiếng Anh bạn đang gặp khó khăn khi giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài bạn muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc Vì vậy bạn muốn tìm…