Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và công việc của các bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách học cách nói tiếng Anh và sử…