Điều khoản sử dụng

I. GIỚI THIỆU
1. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng ("Điều Khoản Sử Dụng") này: 

Đây là một thoả thuận điện tử và bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng ETU-English The Universe, Người Dùng đồng ý rằng họ đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ bị ràng buộc bởi chúng. Nếu Người Dùng không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, họ không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng ETU-English The Universe. Các Điều Khoản Sử Dụng này tạo thành một thoả thuận pháp lý ràng buộc giữa Người Dùng và Ứng Dụng ETU-English The Universe. Khi ETU-English The Universe và Người Dùng thỏa thuận các điều khoản cụ thể về việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng ETU-English The Universe, hai bên cũng đồng ý rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý với các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

2. Định nghĩa
 • Ứng dụng ETU-English The Universe: là ứng dụng được công ty ETU phát triển và vận hành, cung cấp nền tảng cho học sinh và giáo viên tiếng Anh kết nối với nhau và kết nối với phụ huynh.
 • Học Sinh (Student): là cá nhân có nhu cầu học tiếng Anh, tham gia các lớp học và chia sẻ kỹ năng, kiến thức tiếng Anh trên ứng dụng. Học Sinh phải đăng ký tài khoản để sử dụng Ứng Dụng ETU-English The Universe.
 • Giáo Viên (Teacher): là người tạo các bài giảng, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tiếng Anh trên ứng dụng.
 • Phụ Huynh: là người có trách nhiệm chăm sóc và hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học tiếng Anh, cũng như kết nối với giáo viên và nhận thông tin về tiến độ học tập của học sinh.
 • Buổi Học: là các buổi học được tạo ra để học tiếng Anh, chia sẻ kỹ năng, kiến thức tiếng Anh do giáo viên tạo lập và quản lý.
 • Thông Tin Cá Nhân: là dữ liệu về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà Công Ty có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email và các thông tin khác của một cá nhân, khi được kết hợp với thông tin khác sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.
 • Điều Khoản Sử Dụng: là tài liệu "Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng của Ứng Dụng ETU-English The Universe" được ký kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Ứng Dụng ETU-English The Universe do Công Ty quản lý và vận hành.
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG
1. Quyền của Người Dùng

1.1 Được sử dụng Ứng dụng ETU-English The Universe.

1.2 Được quyền phản hồi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Ứng dụng ETU-English The Universe; được quyền khiếu nại, tố cáo nếu Người Dùng khác có những hành vi vi phạm pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Người Dùng

2.1 Cung cấp đầy đủ thông tin để ETU-English The Universe tiến hành kích hoạt dịch vụ cho Người Dùng. Các thông tin này Người Dùng chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền và sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp có tranh chấp về nội dung, quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ bên thứ ba nào khác, Người Dùng bằng chi phí của mình có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp đó. ETU-English The Universe không có trách nhiệm về nội dung do Người Dùng cung cấp.

2.2 Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng dịch vụ từ Ứng dụng ETU-English The Universe trái với quy định của nhà nước về sử dụng phần mềm ứng dụng thương mại điện tử, quảng cáo và tuân thủ các quy định về việc sử dụng dịch vụ và quy định của pháp luật Việt Nam.

2.3 Không tiết lộ thông tin liên quan đến ETU-English The Universe, Ứng dụng ETU-English The Universe, Người Dùng khác cho tổ chức, cá nhân khác biết trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

2.4 Không sử dụng thông tin liên quan đến ETU-English The Universe, Ứng dụng ETU-English The Universe, Người Dùng khác để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

2.5 Không lợi dụng Ứng dụng ETU-English The Universe để thực hiện các mục đích khác như lừa đảo, gian lận, và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2.6 Không thực hiện những hành vi vi phạm giao dịch điện tử, Điều Khoản Sử Dụng, Quy chế hoạt động của Ứng dụng ETU-English The Universe, chính sách hoặc quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của Người Dùng hoặc bên thứ ba khác; Không chia sẻ các hình ảnh sản phẩm khiêu dâm, hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục.

2.7 Thiết lập mối quan hệ với các Người Dùng khác một cách thân thiện, tôn trọng, không đe dọa, xúc phạm hoặc có hành vi xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Người Dùng khác.

2.8 Cư xử lịch sự, văn minh, không được có những hành vi thô lỗ, khiếm nhã, trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ETU-ENGLISH THE UNIVERSE
1. Quyền của ETU-English The Universe

1.1 Được quyền thay đổi chính sách áp dụng Phí dịch vụ TMĐT, chính sách thanh toán miễn là thông báo trước cho Người Dùng trên Ứng dụng ETU-English The Universe.

1.2 Chấp nhận hoặc từ chối cung cấp dịch vụ của Ứng dụng ETU-English The Universe vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi từ chối khởi tạo Buổi Học hoặc thực hiện yêu cầu của Người Dùng nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm của Người Dùng.

1.3 Mọi thông tin hình ảnh, quảng cáo, bình luận, hồ sơ kinh nghiệm của Người Dùng đạt được trong quá trình sử dụng Ứng dụng thuộc về ETU-English The Universe và ETU-English The Universe có toàn quyền sử dụng để thực hiện các hành vi như quảng cáo, truyền thông, phân tích đánh giá,… nhằm phục vụ cho hoạt động của ETU-English The Universe.

1.4 Trong trường hợp Người Dùng vi phạm những cam kết tại Điều 3 của Thỏa Thuận này, ETU-English The Universe có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không cần phải báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Khóa tài khoản hoặc hạn chế một vài chức năng

  Đăng ký ứng tuyển

  Thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân
  Đăng ký ứng tuyển

  Thông tin cá nhân

  Hồ sơ ứng tuyển


  Nhấp để tải lên CV của bạn


  Nhấp để tải lên bằng cấp, chứng chỉ liên quan và thị thực, trang chính hộ chiếu có thông tin và ảnh (hộ chiếu cần phải còn hiệu lực trên 3 tháng)