Chính sách bảo mật

Chính sách này mô tả cách ETU-English The Universe (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được thu thập từ trang web và ứng dụng liên quan đến ETU. Tài liệu này cung cấp cho bạn thông tin về loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ.

I. Thông Tin Thu Thập
1. Thông Tin Bạn Cung Cấp

ETU thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ETU. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Thông tin cần thiết cho tài khoản: Khi bạn thiết lập một tài khoản, bạn cung cấp thông tin như Số điện thoại, tên, năm sinh, email, ID Apple hoặc tài khoản mạng xã hội.
 • Thông tin liên quan đến việc học: Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin về trình độ tiếng Anh, mục tiêu học tập và chứng chỉ liên quan.
 • Thông tin này được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và giúp kết nối với người dùng khác.
2. Thông Tin Chúng Tôi Nhận Được Khi Bạn Sử Dụng Sản Phẩm

Khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn và các thông tin cá nhân bạn cung cấp bổ sung. Điều này bao gồm:

 • Thông tin về hoạt động trên Sản phẩm: Bao gồm thời gian và cách bạn sử dụng Sản phẩm, lịch sử hoạt động và thành tích của bạn.
 • Tin nhắn: Chúng tôi lưu trữ tin nhắn bạn gửi và nhận từ người dùng khác.
 • Thông tin liên lạc khác: Bao gồm các tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi và thông tin về các tin nhắn đó.
II. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để cung cấp và cải thiện Sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và thực hiện các mục đích khác như đánh giá hiệu quả của quảng cáo và tuân thủ pháp luật.

III. Chia Sẻ và Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân thu thập được, ngoại trừ trong các trường hợp được mô tả trong chính sách này.Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong một số trường hợp nhất định, như tuân thủ pháp luật hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh.

IV. Thông Tin Liên Quan Đến Trẻ Em

ETU vẫn cung cấp dịch vụ cho đối tượng dưới 18 tuổi. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.

V. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp Sản phẩm và thực hiện các mục đích khác như đã mô tả.

VI. Quản Lý Cài Đặt Thông Tin Cá Nhân

Bạn có thể quản lý thông tin cá nhân của mình bằng cách chỉnh sửa hoặc xóa thông tin, bảo vệ hồ sơ của mình hoặc chọn không nhận thông báo.

VII. Thay Đổi Về Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo Mật này và thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng.

VIII. Chính Sách Quyền Riêng Tư

Những Dịch vụ này không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi ngay lập tức xóa nó khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

IX. Liên Hệ ETU

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Trung Tâm Hỗ Trợ của chúng tôi qua email: academic@etu.edu.vn

  Đăng ký ứng tuyển

  Thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân
  Đăng ký ứng tuyển

  Thông tin cá nhân

  Hồ sơ ứng tuyển


  Nhấp để tải lên CV của bạn


  Nhấp để tải lên bằng cấp, chứng chỉ liên quan và thị thực, trang chính hộ chiếu có thông tin và ảnh (hộ chiếu cần phải còn hiệu lực trên 3 tháng)